GamePcCrack.Com

Free download PC games

Hegemony 3: Clash of the Ancients

5936 views

Hegemony III Clash of the Ancients là một 3D Real Time Strategy (RTS) wargame.

Hegemony 3: Clash of the Ancients
Hegemony 3: Clash of the Ancients

Chỉ huy quân đội, quản lý tài nguyên, và xây dựng một đế chế trong giai đoạn lịch sử đầy biến động của Ý cổ xưa, khi các nền văn minh cổ đại chiến tranh với nhau để trở thành đế chế vĩ đại tiếp theo. Roma sẽ hoàn thành sứ mệnh của mình để cai trị thế giới cổ đại hay lịch sử sẽ được viết lại để có một đế chế mới Etruscan, Gallic, hoặc Greek nắm quyền bá chủ.

hegemony-3-clash-of-the-ancients-1

hegemony-3-clash-of-the-ancients-2

hegemony-3-clash-of-the-ancients-3

hegemony-3-clash-of-the-ancients-4

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments