GamePcCrack.Com

Free download PC games

Company of Heroes 2 Master Collection

7778 views

Tải game Company of Heroes 2 Master Collection full crack miễn phí - RipLinkNerverDie

Company of Heroes 2 Master Collection
Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 là một game chiến lược thời gian thực được phát triển bởi Relic Entertainment và phát hành bởi Sega cho PC.Bạn là một người chỉ huy của Hồng quân Liên Xô trong những giờ phút đen tối nhất của lịch sử, cố thủ trong cuộc chiến tranh tàn bạo để cứu đất mẹ Nga từ những kẻ xâm lược kẻ thù.

Đó là năm 1941 và mở đầu những gì sẽ trở thành cuộc xung đột đẫm máu nhất trong Thế chiến II mà kết quả là hơn 14 triệu người thương vong.

Chứng kiến cuộc đấu tranh của Hồng quân từ gần như bị đánh bại đã đảo ngược tình thế và chiến thắng đáng kinh ngạc của họ trong cuộc chiến đầy thử thách và tốn kém nhất từ trước đến nay tại mặt trận phía Đông.

Chiến thuật quân sự của bạn sẽ quyết định cán cân quyền lực sẽ nghiêng về bên nào trong cuộc xung đột này. Tham gia vào các chiến thuật quân sự, nơi bạn sẽ là một nhà lãnh đạo quân sự và vận dụng sức mạnh của Liên Xô theo cách của bạn để đến Berlin.

Tổ quốc đang kêu gọi!,

Đây là các DLC có trong bản này:


Company of Heroes 2 - Standard Game
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Winter Whitewash Voronezh Front
Company of Heroes 2 - German Commander: Storm Doctrine
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Armored Assault Tactics
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Late War Factory Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Late War Factory Pattern
Company of Heroes 2 - German Commander: Fortified Armor Doctrine
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Conscripts Support Tactics
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Mechanized Support Tactics
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Anti-Infantry Tactics
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Terror Tactics
Company of Heroes 2 - German Commander: Joint Operations Doctrine
Company of Heroes 2 - German Commander: Lightning War Doctrine
Company of Heroes 2 - German Commander: Spearhead Doctrine

Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Leningrad Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Color Leningrad Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Color Leningrad Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Cobblestone West Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Bryansk Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Color Northwestern Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Four Color Belorussian Front
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Late War Factory Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Field Applied Whitewash Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Disruptive Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Four Color Disruptive Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Winter Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Pack

Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Pack
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Four Color Belorussian Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Four Color Belorussian Front
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Three Color Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Four Color Disruptive Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Four Color Disruptive Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Winter Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Winter Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Winter Whitewash Voronezh Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Whitewash Voronezh Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Northwestern Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Color Northwestern Front
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Three Color Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - Collectors edition badge
Company of Heroes 2 - Faceplate: Studded
Company of Heroes 2 - Faceplate: Twisted Gold
Company of Heroes 2 - Faceplate: Chainlink
Company of Heroes 2 - Faceplate: Engraved
Company of Heroes 2 - Map of the Month

Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Counterattack Tactics
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Industry Tactics
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Urban Defense Tactics
Company of Heroes 2 - German Commander: Mechanized Assault Doctrine
Company of Heroes 2 - German Commander: Osttruppen Doctrine
Company of Heroes 2 - German Commander: Luftwaffe Supply Doctrine
Company of Heroes 2 - German Commander: Elite Troops Doctrine
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Partisan Tactics
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Tank Hunter Tactics
Company of Heroes 2 - German Commander: Encirclement Doctrine
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Voronezh Improvised Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Voronezh Improvised Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Voronezh Improvised Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Case Blue Summer Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Case Blue Summer Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Case Blue Summer Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Stalingrad Winter Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Stalingrad Winter Pattern
Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Stalingrad Winter Pattern
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Don Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Don Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Don Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Spring Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Spring Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Spring Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Makeshift Sand Southern Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Makeshift Sand Southern Front
Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Makeshift Sand Southern Front
Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Pack
Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Bundle
Company of Heroes 2 - The Western Front Armies
Company of Heroes 2 - German Commander: Close Air Support Doctrine
Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Advanced Warfare Tactics
Company of Heroes 2 - TWFA Pre Order
Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_okw
Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_us
Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern
Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost
Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost
Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost
Company of Heroes 2 - US Skin: (L) US Field Camouflage
Company of Heroes 2 - US Skin: (M) US Field Camouflage
Company of Heroes 2 - US Skin: (H) US Field Camouflage
Company of Heroes 2 - US Skin: (L) Winterized US Field Camouflage
Company of Heroes 2 - US Skin: (M) Winterized US Field Camouflage
Company of Heroes 2 - US Skin: (H) Winterized US Field Camouflage
COH2 - The Western Front Armies: US Forces
COH2 - The Western Front Armies: Oberkommando West
CoH 2 - US Forces Commander: Recon Support Company
CoH 2 - US Forces Commander: Mechanized Company
CoH 2 - US Forces Commander: Rifle Company
CoH 2 - OKW Commander: Elite Armor Doctrine
CoH 2 - OKW Commander: Scavenge Doctrine
CoH 2 - OKW Commander: Fortifications Doctrine
Company of Heroes 2 - Ardennes Assault
Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers

Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 Master Collection

Video

Requirements

System minimum

System recommended

Download

Tags

Offer

Comments